Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij.

Klauzula info RODO

                                            Klauzula Informacyjna dla pacjenta zgodna ze zmianami w RODO Z DNIA 25.05.18 r

Zgodnie z art. 24ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : DZ.U. z 2002r.nr 101. poz.926 ze zm.)informujemy iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest N.Z.O.Z  Przychodnia Stomatologiczna "Wolski" z siedzibą -42-242 Rędziny ul Wolnoœci 89
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta(DZ .U. z  2012r . poz. 159. z póżn . zm. 2) i mmogą być przetwarzane w pracowni technicznej , labolatorium analitycznym jeœli jest to okreœlone planem leczenia.
  • Podanie numeru telefonu jest dobrowolne lecz niezbędne do zapewnienia kontaktu w związku z realizacją usług medycznych.Niezbędne do rejestracji drogą elektroniczną za poœrednictwem erecepcji.Mają Pańswo prawo wglądu do treœci swoich danych oraz ich poprawiania. Uzyskane przez nas dane będą przetwrzane tylko do celów medycznych.